Vapikilp
Vapikilp

Põhimõtted

Korp! Sororitas Estoniae peapõhimõtteid on võimalik väljenda järgmiste sõnadega: ilu, võimekus ja arukus.

Üheskoos tegutsetakse eesti keele ja kultuuri säilitamise nimel. Soovime oma liikmetest kasvatada tublisid Eesti naisi, kes oleksid vajadusel võimelised kaitsma oma riigi vabadust võõrvõimu eest. Iga estonica väärtustab haridust ja püüdu selle omandamise poole. Vähemtähtsaks ei peeta ka liikmete sportlikkust ja tervislikke eluviise.

Sümboolika

Värvikandja ja rebane

Värvid

​​Korporatsioon Sororitas Estoniae värvid on valge-karmiinroosa-must. Valge tähistab teadmisjanu ning püüdu end harida igas eluvaldkonnas, karmiinroosa sümboliseerib naiselikku meelt ja must kindlameelsust.
Värvitekkel

Värvitekkel

Meie liikmed kannavad valge-karmiinroosa-musta teklit ja samades värvides värvilinti. Rebased kannavad musta teklit, mille vasakule küljele on kinnitatud hõbedast korp! Sororitas Estoniae sirkel ning rinnas musta lipsukest.
vapp

Vapp

Vapp koosneb meile olulistest sümbolitest. Kuldne fleur-de-lis (liilia) tähistab uue aja algust. Kuldtähtedega on vapile kirjutatud meie lipukiri „Teadmised on ilu!“. Kolm paabulinnusulge võtavad kokku meie peapõhimõtted sõnadega „ilu, võimekus, arukus“ ning trikolooril taustal on näha meie kuldset sirklit.
Värvirapiir vapikilbiga

Värvirapiir

Värvirapiir on korp! Sororitas Estoniae värvides rapiir, mille esiküljel on meie vapikilp. Värvirapiire kasutatakse koosolekute ja laulude juhatamiseks ning lipuvalves.
Kuldne värvisõrmus vapikilbi ja sirkliga

Värvisõrmus

Värvisõrmusel on kujutatud trikoloori taustal meie sirklit. Lisaks sellele kaunistavad sõrmust kaks fleur-de-lis’d. Värvisõrmust võivad kanda meie värvikandjad. Sõrmusest on olemas nii hõbedast kui ka kullast versioon.
Sirkel

Sirkel

Korp! Sororitas Estoniae sirkel koosneb tähtedest V, C, F, C, S, E ja ! märgist, mis tähendavad: „Vivat, Crescat, Floreat Corporatio Sororitas Estoniae in aeternum!“. Tõlkes: „Elagu, kasvagu, õitsegu korporatsioon Sororitas Estoniae igavesti!“.

Ajalugu

Kevad 2010
Tekkisid esimesed mõtted luua uus naiskorporatsioon
Korp! Sororitas Estoniae loomise mõte tekkis kolmel neiul Triin Klaasil, Kristin Liivil ja Liisa Pritsil peale esimest ülikoolis käidud aastat. Huvi korporatsiooni asutamiseks tekkis tõsiasjast, et korp! Sororitas Estoniae asutajad olid palju kuulnud korporatsioonidest ja seltsidest, kuid metsikutele neiudele tundus tol hetkel, et olemasolevad organisatsioonid ei ole nende jaoks päris õiged. Samas akadeemiline maastik on just see, millega taheti seotud olla.
Edasi hakati uurima, kuidas ja mida on vaja teha uue organisatsiooni loomiseks. Kokku saadi korporatsiooni asutamiseks vajalikud 15 liiget: Anu Vanatoa, Elena Laiverik, Kerri Gertrud Vestberg, Kristiina Kaufmann, Kristin Liiv, Liis Kuusk, Liisa Prits, Mari Sutri, Maria Veermäe, Martine Päi, Piia Põldsaar, Sille Tiitsmaa, Triin Klaas, Triin Talving ja Triinu Ollema.
Kevad 2010 - asutajad TTÜ juures
18. november 2010
Asutamisotsuse kui esimese dokumendi allkirjastamine
Asutamisotsusele alla kirjutamise ajaks, olid olemas põhimõtted, sümboolika, nimi ja algne koosseis. Edasine töö hakkas käima kodukorra loomise, konvendi ruumide otsimise ja mis võib-olla siis tundus kõige olulisem – teiste organisatsioonide ja akadeemiliste tavade tundma õppimise kallal.
Asutamisotsuse allkirjastamine
16. veebruar 2011
Ametlik asutamine ja värvides väljaastumine
Kuni 16. veebruarini ei olnud peaaegu keegi veel estonicatest kuulnud ega meid teklites näinud, kuigi paar sakalanust ja üks revelus olid siiski asjasse pühendatud. 16. veebruaril 2011 toimus Tallinna Tudengimaja saalis korp! Sororitas Estoniae asutamise üritus. Sellele kuupäevale lähimal nädalavahetusel tähistame me ka oma kevadkommerssi ehk korporatsiooni sünnipäeva.
Lipuvalve Kaarli Kiriku ees
16. märts 2011
Korp! Sororitas Estoniae sai asutamiseks ametliku kinnituse Tallinna Tehnikaülikooli rektori Andres Keevalliku poolt
Pärast MTÜ loomist oli vaja saada ametlik tunnustus ülikoolilt. Asutajaliikmed otsustasid end registreerida Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi TTÜ) juures. Otsus tuli sellest, et väga paljud meie asutajad õppisid TTÜ-s. „Esimesed mälestused pärast 16. märtsil rektori kabinetist väljumist on hägused. Mäletan, et olin äärmiselt õnnelik ning mu käed värisesid. Ikkagi ametlik tunnustus ja luba tegeleda akadeemilise üliõpilaskorporatsioonina! Esimesena hakkasin inimestele helistama, et seda uudist nendega jagada. Oli hommikutund. Kell oli just kümme saanud ja nii mõnigi inimene magas veel ega saanud aru, mida ma ütlesin. Päeval helistati tagasi ja uuriti, kas see oli ikka tõsi või nähti seda unes,“ meenutab ksv! Liiv õnnelikult.
16. märts 2011 TTÜ rektorilt tunnustuse saamine
09. aprill 2011
Toimus naisorganisatsioonide ümarlaud
Kohal olid esindajad korp! Filiae Patriaest, korp! Indlast, korp! Lembelast, korp! Amicitiast ja Eesti Naisüliõpilaste Seltsist. See oli estonicate esimene ametlik kohtumine teiste naisorganisatsioonidega.
Naisorgide ümarlaud korp! Indal perekonnaõhtul 2012
13. aprill 2011
Valge-karmiinroosa-musta lipu õnnistamine Kaarli kirikus
Edasi liikusid mõtted lipu õnnistamisele. Siinkohal oli estonicatel probleem – puudus lipulaul. Nii mitmedki liikmed üritasid omal käel sõnu või viisi kirjutada, kuid ükski püüdlustest ei kandnud vilja. Märtsikuu lõpus said liikmed üllatuse osaliseks. Korp! Sakala vilistlane Carl-Christian Frey kirjutas meile täiesti omal algatusel lipulaulu. Vil! Frey ise on öelnud: “Vaatasin teie põhimõtteid ning lipulaulu sõnad lihtsalt tulid iseenesest.”

Korp! Sororitas Estoniae lipp õnnistati 13. aprillil 2011. aastal jumalateenistusel Kaarli kirikus. Lipu õnnistamist näidati ka “Aktuaalses kaameras”. Ksv! Prits on meenutanud: “Kolm akadeemiliselt riietatud neidu astuvad valge-karmiinroosa-musta-värvilised teklid peas, lipp lehvimas, pühaliku muusika saatel Kaarli kirikusse. Valge – teadmisjanu, karmiinroosa – naiselik meel, must – kindlameelsus. Kirikuõpetaja Jaak Aus juba ootab altari ees, kohe-kohe hakkab kõlama Meie Isa palve. Ärev ja võimas vaikus. Veel mõned sammud ja äkki – pisarad.” Lipu õnnistamisele järgnes ametlik aktus TTÜ aulas.
Lipu õnnistamine Kaarli Kirikus
16. aprill 2011
Tutvumisõhtu teiste organisatsioonidega
16. aprillil korraldasid korp! Sakala ja korp! Revelia meile tutvumisürituse, mis leidis aset korp! Sakala Tartu konvendis.
Tutvumisõhtu korporatsioon Sakalas
30. aprill 2011
Esimene volber
30. aprillil 2011 toimus Tartus esimene volbrirongkäik, millest estonicad koos lipuvalvega osa võtsid. Lippu kandis ksv! Liiv, valvekaaslasteks ksv! Prits ja ksv! Klaas. Peale rongkäiku korraldati ühisüritus korp! Reveliaga.
Esimene volber
26. mai 2011
Otsus laieneda korporatsiooniga Tartusse
Tartusse laieneti sellepärast, et mitmed meie asutajaliikmed õppisid Tartus ja huvi meie tegemiste vastu oli seal väga suur. Sel koosolekul sai meie esimene rebane, reb! Mailee Madeleine Nousiainen, kes oli olnud kogu semestri värvikandjatele toeks, tegevliikmeks.
Tartu esimene eestseisus
16.-19. veebruar 2012
Esimese aastapäeva kommerss
Esimese aastapäeva kommerss koosnes neljast üritusest: esimesel päeval külalistele pühendatud tänuüritusest, teisel päeval peetud perekonnaõhtust, kolmanda päeva peost ning viimase päeva kaatripäevast. Tänuüritus otsustati korraldada nende inimeste auks, kes olid meid esimese aasta jooksul aidanud ning juhendanud.
Esimeses aastapäeva kommerss perekonnaõhtu
18. veebruar 2017
Sõprusleping Kymenlaakson Osakuntaga
Allkirjastati sõprusleping Soome üliõpilasorganisatsioon Kymenlaakson Osakuntaga. Sõprusleping allkirjastati kõigepealt Tartus C!S!E! kevadkommersi raames ning nädal hiljem Helsingis KyO aastapäeval.
Sõpruslepingu sõlmimine Kymenlaakson Osakuntaga
28. mai 2017
Sõprusleping korp! Spidolaga
Läti üliõpilaskorporatsioon Spidola maikommersi raames allkirjastati Sororitas Estoniae ja korp! Spidola vaheline sõprusleping.
Sõpruslepingu sõlmimine korporatsioon Spidolaga
menuarrow-downarrow-leftarrow-right