Vapikilp
Vapikilp

Liikmete jagunemine

Mustmaja

Mustmaja moodustavad rebased ja lihtvilistlased, kelle näol on tegemist meie kõige värskemate liikmetega. Rebased on hetkel ülikoolis õppivad noorliikmed ning lihtvilistlased liikmed, kes on meie ridadesse tulnud peale ülikooli lõpetamist. Mustmaja staatus kestab tavaliselt kolm semestrit. Selle aja jooksul tutvutakse akadeemilise maastikuga ning õpitakse korporatsiooni kuulumise tavasid. Mustmaja välismärkideks on must tekkel ja rinnas must lipsuke.
mustmaja

Tegevliikmed

Tegevliikmed on meie korporatsiooni raudvara. Nemad vastutavad korporatsiooni igapäevaelu juhtimise ja läbiviimise eest. Tegevliikmed saavad kätt proovida erinevates ametites ja rollides edendamaks korporatsiooni siseelu. Tegevliikmed tunneb ära nende valge-karmiinroosa-musta tekli ja lindi järgi.
tegevliikmed

Vilistlased

Vilistlaste näol on tegemist vanemate liikmetega, kes enam aktiivselt tegevkonvendi elust osa ei võta, kuid aitavad nõu ja jõuga. Küll aga moodustavad vilistlased omakeskis üksuse - vilistlaskogu. Vilistlaskoguga saavad liituda värvikandjad, kes tegevliikmena enam panustada ei jõua, kuid soovivad siiski korporatsioonielu ja -meluga kaasas käia. Näiteks ei pea vilistlased iganädalastel koosolekutel osalema, kuid on alati konventi ja üritustele oodatud. Vilistlaste seast võib leida nii värvilise tekli kui ka musta samettekliga liikmeid.
vilistlased

Sõprusorganisatsioonid

Sõprusorganisatsioonid on korporatsiooni sõbrad, kellega on loodud ametlik sõprussuhe. Korp! Sororitas Estoniael on kaks sõprusorganisatsiooni Soomes ja Lätis.
Kymenlaakson Osakunta vapp
Sõprusleping sõlmitud 18. veebruaril 2017
KyO asutati 26. veebruaril 1933. aastal, kasvades välja Wiipurilainen Osakuntast ja Hämäläis-Osakuntast ning ühendades üliõpilasi Soome maakonnast Kymenlaaksost. Tegemist on Soome kõige noorema osakuntaga. Kymenlaakson Osakunta värvideks on must-hõbe-must, kus hõbe sümboliseerib Kymejõge ja must varjusid selle kaldal. Vapil on hõbedane lõhe mustal taustal, hüppamas välja hõbedasest kalavõrgust. Vapp on väga sarnane Kymenlaakso maakonna vapiga. Ka lipul on kujutatud vappi koos kiivrikattega sinisel taustal. 
Spidola vapikilp
Sõprusleping sõlmitud 28. mail 2017
Korporatsioon Spidola asutati 11. märtsil 1947 paguluses, Saksamaal Pinnebergis. Nimi „Spīdola“ tuleb Läti rahvusluuletaja Janis Rainise teosest „Tuli ja öö“. Asutamisest alates unistati korporatsiooni tegevuse kolimisest Riiga. See unistus sai teoks 1991. aastal, kui võeti vastu esimesed rebased Lätis. Hetkel tegutsebki naiskorporatsioon Riias. Korp! Spidola värvid on kuldne-violetne-valge, mis tähistavad Läti kuldseid väljasid, Spidola violetset hingeleeki ja usku valgesse päeva. 
menuarrow-downarrow-leftarrow-right